Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023
Home Voucher giảm giá Tổng hợp Voucher giảm giá trên Mudi.vn tháng 9/2021

Tổng hợp Voucher giảm giá trên Mudi.vn tháng 9/2021

Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ sớm các mã giảm giá  tại mudi.vn trong tháng 9 này . Đừng quên chia sẻ thông tin mã giảm giá cho bạn bè và người thân để cùng sử dụng mã giảm giá khi mua hàng tại Mudi nhé.

Bên cạnh 3 mã giảm giá hàng ngày MUDI10K, MUDI20K, MUDI30K, theo từng ngày và từng khung giờ còn có các  mã giảm giá cụ thể sau đây:

  1. Mã giảm giá ngày 1.9

STT Mã Voucher Giá trị voucher Giá trị đơn hàng tối thiểu để sử dụng voucher Thời hạn sử dụng Loại mã
1 MUDIV85V3 9,000 150,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
2 MUDIO17K2 50,000 500,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
3 MUDIG14N4 99,000 900,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
4 MUDIP18M4 200,000 2,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
5 MUDIA06K3 900,000 19,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
6 MUDIQ15S2 50,000 200,000 0h đến 1h Mã giờ vàng
7 MUDIZ14T5 50,000 200,000 9h đến 10h Mã giờ vàng
8 MUDIW18V2 50,000 200,000 12h đến 13h Mã giờ vàng
9 MUDIQ22O8 50,000 200,000 15h đến 16h Mã giờ vàng
10 MUDIU70W2 50,000 200,000 18h đến 19h Mã giờ vàng
11 MUDIJ44R2 50,000 200,000 21h đến 22h Mã giờ vàng

 

2. Mã giảm giá ngày 2/9

STT Mã Voucher Giá trị voucher Giá trị đơn hàng tối thiểu để sử dụng voucher Thời hạn sử dụng Loại mã
1 MUDIQ99H7 29,000 150,000 30/8 đến 2/9 Mã thường
2 MUDIT27U3 50,000 500,000 30/8 đến 2/9 Mã thường
3 MUDIJ03W1 100,000 1,000,000 30/8 đến 2/9 Mã thường
4 MUDIY92K6 200,000 2,000,000 30/8 đến 2/9 Mã thường
5 MUDIO05J1 290,000 2,500,000 30/8 đến 2/9 Mã thường
6 MUDIV85V3 9,000 150,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
7 MUDIO17K2 50,000 500,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
8 MUDIG14N4 99,000 900,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
9 MUDIP18M4 200,000 2,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
10 MUDIA06K3 900,000 19,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
11 MUDIA86Y1 50,000 300,000 0h đến 1h Mã giờ vàng trong ngày
12 MUDIN13I2 50,000 300,000 9h đến 10h Mã giờ vàng trong ngày
13 MUDIZ59U0 50,000 300,000 12h đến 13h Mã giờ vàng trong ngày
14 MUDIL33C4 50,000 300,000 15h đến 16h Mã giờ vàng trong ngày
15 MUDIU52C8 50,000 300,000 18h đến 19h Mã giờ vàng trong ngày
16 MUDIP32R6 50,000 300,000 21h đến 22h Mã giờ vàng trong ngày

 

3. Mã giảm giá ngày 3/9

STT Mã Voucher Giá trị voucher Giá trị đơn hàng tối thiểu để sử dụng voucher Thời hạn sử dụng Loại mã
1 MUDIV85V3 9,000 150,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
2 MUDIO17K2 50,000 500,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
3 MUDIG14N4 99,000 900,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
4 MUDIP18M4 200,000 2,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
5 MUDIA06K3 900,000 19,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
1 MUDIN86A6 50,000 200,000 0h đến 1h Mã giờ vàng trong ngày
2 MUDIZ58T0 50,000 200,000 9h đến 10h Mã giờ vàng trong ngày
3 MUDIV58E9 50,000 200,000 12h đến 13h Mã giờ vàng trong ngày
4 MUDIF27B2 50,000 200,000 15h đến 16h Mã giờ vàng trong ngày
5 MUDIX67F5 50,000 200,000 18h đến 19h Mã giờ vàng trong ngày
6 MUDIN71Y5 50,000 200,000 21h đến 22h Mã giờ vàng trong ngày

 

4. Mã giảm giá ngày 4/9

STT Mã Voucher Giá trị voucher Giá trị đơn hàng tối thiểu để sử dụng voucher Thời hạn sử dụng Loại mã
1 MUDIV85V3 9,000 150,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
2 MUDIO17K2 50,000 500,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
3 MUDIG14N4 99,000 900,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
4 MUDIP18M4 200,000 2,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
5 MUDIA06K3 900,000 19,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
1 MUDIF91A1 50,000 200,000 0h đến 1h Mã giờ vàng trong ngày
2 MUDIW91L9 50,000 200,000 9h đến 10h Mã giờ vàng trong ngày
3 MUDIZ30P9 50,000 200,000 12h đến 13h Mã giờ vàng trong ngày
4 MUDID59G7 50,000 200,000 15h đến 16h Mã giờ vàng trong ngày
5 MUDID65L5 50,000 200,000 18h đến 19h Mã giờ vàng trong ngày
6 MUDIY96C8 50,000 200,000 21h đến 22h Mã giờ vàng trong ngày

 

5. Mã giảm giá ngày 5/9

STT Mã Voucher Giá trị voucher Giá trị đơn hàng tối thiểu để sử dụng voucher Thời hạn sử dụng Loại mã
1 MUDIV85V3 9,000 150,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
2 MUDIO17K2 50,000 500,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
3 MUDIG14N4 99,000 900,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
4 MUDIP18M4 200,000 2,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
5 MUDIA06K3 900,000 19,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
1 MUDIH25Y9 50,000 200,000 0h đến 1h Mã giờ vàng trong ngày
2 MUDIF53L7 50,000 200,000 9h đến 10h Mã giờ vàng trong ngày
3 MUDIE67Q1 50,000 200,000 12h đến 13h Mã giờ vàng trong ngày
4 MUDIO08D5 50,000 200,000 15h đến 16h Mã giờ vàng trong ngày
5 MUDIY87V7 50,000 200,000 18h đến 19h Mã giờ vàng trong ngày
6 MUDIX37P2 50,000 200,000 21h đến 22h Mã giờ vàng trong ngày

6. MÃ GIẢM GIÁ TẠI MUDI NGÀY 6/9

STT Mã Voucher Giá trị voucher Giá trị đơn hàng tối thiểu để sử dụng voucher Thời hạn sử dụng Loại mã
1 MUDIV85V3 9,000 150,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
2 MUDIO17K2 50,000 500,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
3 MUDIG14N4 99,000 900,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
4 MUDIP18M4 200,000 2,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
5 MUDIA06K3 900,000 19,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
1 MUDIH25Y9 50,000 200,000 0h đến 1h Mã giờ vàng trong ngày
2 MUDIF53L7 50,000 200,000 9h đến 10h Mã giờ vàng trong ngày
3 MUDIE67Q1 50,000 200,000 12h đến 13h Mã giờ vàng trong ngày
4 MUDIO08D5 50,000 200,000 15h đến 16h Mã giờ vàng trong ngày
5 MUDIY87V7 50,000 200,000 18h đến 19h Mã giờ vàng trong ngày
6 MUDIX37P2 50,000 200,000 21h đến 22h Mã giờ vàng trong ngày

7. MÃ GIẢM GIÁ TẠI MUDI NGÀY 7/9

STT Mã Voucher Giá trị voucher Giá trị đơn hàng tối thiểu để sử dụng voucher Thời hạn sử dụng Loại mã
1 MUDIV85V3 9,000 150,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
2 MUDIO17K2 50,000 500,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
3 MUDIG14N4 99,000 900,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
4 MUDIP18M4 200,000 2,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
5 MUDIA06K3 900,000 19,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
1 MUDIF74Z5 50,000 200,000 0h đến 1h Mã giờ vàng trong ngày
2 MUDIW03U2 50,000 200,000 9h đến 10h Mã giờ vàng trong ngày
3 MUDIG14T0 50,000 200,000 12h đến 13h Mã giờ vàng trong ngày
4 MUDID82Q2 50,000 200,000 15h đến 16h Mã giờ vàng trong ngày
5 MUDID04Q7 50,000 200,000 18h đến 19h Mã giờ vàng trong ngày
6 MUDIN18V4 50,000 200,000 21h đến 22h Mã giờ vàng trong ngày

 

8. MÃ GIẢM GIÁ TẠI MUDI NGÀY 8/9

STT Mã Voucher Giá trị voucher Giá trị đơn hàng tối thiểu để sử dụng voucher Thời hạn sử dụng Loại mã
1 MUDIV85V3 9,000 150,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
2 MUDIO17K2 50,000 500,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
3 MUDIG14N4 99,000 900,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
4 MUDIP18M4 200,000 2,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
5 MUDIA06K3 900,000 19,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
1 MUDIX48B7 50,000 200,000 0h đến 1h Mã giờ vàng trong ngày
2 MUDID39S8 50,000 200,000 9h đến 10h Mã giờ vàng trong ngày
3 MUDIE01U1 50,000 200,000 12h đến 13h Mã giờ vàng trong ngày
4 MUDIP44J2 50,000 200,000 15h đến 16h Mã giờ vàng trong ngày
5 MUDII52N5 50,000 200,000 18h đến 19h Mã giờ vàng trong ngày
6 MUDII78O2 50,000 200,000 21h đến 22h Mã giờ vàng trong ngày

 

9. MÃ GIẢM GIÁ TẠI MUDI NGÀY 9/9

STT Mã Voucher Giá trị voucher Giá trị đơn hàng tối thiểu để sử dụng voucher Thời hạn sử dụng Loại mã
1 MUDIV85V3 9,000 150,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
2 MUDIO17K2 50,000 500,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
3 MUDIG14N4 99,000 900,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
4 MUDIP18M4 200,000 2,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
5 MUDIA06K3 900,000 19,000,000 Từ 1-9 đến 10/9 Mã thường
1 MUDIL02W9 50,000 200,000 0h đến 1h Mã giờ vàng trong ngày
2 MUDIZ22Z1 50,000 200,000 9h đến 10h Mã giờ vàng trong ngày
3 MUDIN98D4 50,000 200,000 12h đến 13h Mã giờ vàng trong ngày
4 MUDIX96A1 50,000 200,000 15h đến 16h Mã giờ vàng trong ngày
5 MUDID40B0 50,000 200,000 18h đến 19h Mã giờ vàng trong ngày
6 MUDIE60V1 50,000 200,000 21h đến 22h Mã giờ vàng trong ngày

 

XEM NGAY CÁC MÃ GIẢM GIÁ TẠI MUDI DỊP TRUNG THU (21/9) TẠI ĐÂY

 

  • Truy cập Mudi ngay để mua sắm và bắt đầu sử dụng mã giảm giá nào!

 

mudi mua đi

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ví điện tử – Cổng thanh toán điện tử VTC Pay

Hotline CSKH: 19001530

Fanpage: https://www.facebook.com/vidientuvtcpay/

Fanpage: https://www.facebook.com/mudivn

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -